☎ 0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

TopZorg / PlusPraktijk

Sinds 2011 is F.M.T. De Woldstreek PlusPraktijk. Dit houdt in dat wij naast de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging ook voldoen aan de eisen voor de Plusstatus. Deze liggen onder andere op het gebied van de deskundigheid van de fysiotherapeuten, samenwerking met andere zorgverleners, de bereikbaarheid en openingstijden van de praktijk, de verslaglegging en de resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek.

In het Effectiviteitstraject worden wij beoordeeld of we voldoen aan de opgestelde eisen. Dit is een door veel zorgverzekeringen erkend programma waarbij door middel van een coachingstraject gewerkt wordt aan het inzichtelijk maken van de resultaten van de zorg. Daarbij wordt ook inhoudelijk gekeken naar de beste manier van behandelen bij een specifieke klacht.

Het KNGF Plusprogramma is opgestart vanuit aanvullende eisen van het Zilveren Kruis. Hierin zal er naast de eerder genoemde onderwerpen ook aandacht besteed worden aan intervisie en visitatie. Bij de intervisie komen fysiotherapeuten van verschillende praktijken samen om inhoudelijk in te gaan op de beste manieren van behandelen. Bij visitatie wordt een praktijk bezocht door een daarvoor getrainde visiteur waarbij een aantal onderdelen geïnspecteerd worden.

Zowel het Effectiviteitstraject als het KNGF Plusprogramma is gericht op het onderhouden van hoogwaardige zorg, zodat u als patiënt de beste behandeling krijgt.


© F.M.T. de Woldstreek, 2017.

Top