0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

Het Kinderteam


UNIEK is onze praktijk in het behandelen van HCFS in een KINDERTEAM. Manuele therapie in tandem (samenwerking) met kinderfysiotherapie wordt door ons maar ook in brede kring gezien als de beste behandeling van dit probleem. De KinderManueelTherapeut haalt de deur uit het slot en de KinderFysiotherapeut kan die deur samen met de ouders verder openen middels oefeningen en adviezen. Wij horen veel zeer positieve reacties hierop van ouders. Deze manier van werken en benaderen neemt een groot deel van de onzekerheid bij ouders weg.

Binnen onze praktijk is deze vorm van samenwerken al jaren een feit. Kinderen die naar ons toe komen worden per definitie door de kinderfysiotherapeute gezien en door de kindermanueeltherapeute. De overleglijnen zijn heel kort en daardoor zeer efficient.

Meinie van der Stoel is orthopedisch manueel therapeut en zij is de grondlegster van deze richtlijn “manuele therapie bij HCFS” binnen onze praktijk. Een uniek concept waarbij de kinderen na een gedegen onderzoek deskundig en heel behoudend worden behandeld. Er wordt NIET gekraakt/ gemanipuleerd. Er wordt alleen voorzichtig gemobiliseerd. Inmiddels werkt ook Cornelia Antonides als kindermanueeltherapeut volgens deze behandelstandaard. Na 23 juni staat ook Willemijn Haak in het officiele register van de EWMM vermeld en vanaf 1 juli 2017 zal Wanda Evers als Kindermanueel Therapeut i.o. toetreden tot het kinderteam. Beide zijn in de praktijk door Meinie opgeleid.

Meinie zal haar werk op 1 juli 2017 beeindigen. Ze laat met een gerust hart uw kinderen aan haar opvolgsters over.

Sinds 1991 behandelen we binnen FMT de Woldstreek kinderen vanaf 2 weken al volgens deze methode. Altijd samen met de kinderfysiotherapeute en vaak in overleg met consultatiebureau en zo nodig met de wijkverpleegkundige, de huisarts of de kinderarts.

klik op een kleine foto voor een vergroting
fmt kinderfysiotherapie afbeelding 2
fmt kinderfysiotherpie afbeelding 3
fmt kinderfysiotherpie afbeelding 3 fmt kinderfysiotherpie afbeelding 3

Onze kinderfysiotherapeuten zijn Paulien van den Berg en Lia van der Vliet.

Alle kindermanueeltherapeuten zijn geregistreerd bij de NVMT en bij de EWMM.

Als er geen andere verklaring is voor de onrust van je baby of de boosheid en het slecht slapen van je kind, kun je altijd een afspraak maken voor een check. De kinder manuele therapie wordt vergoed door alle verzekeraars uit de basisverzekering en zonder eigen risico.

© F.M.T. de Woldstreek, 2019.

Top